Binnenhof

Inbreng Schriftelijk Overleg: over de situatie in Gaza 

 

“De leden van de PvdA-fractie maken zich grote zorgen over de escalatie van geweld in Gaza. Het dodental is inmiddels de macabere grens van 1000 gepasseerd, waarvan het merendeel burgers, vrouwen en kinderen. Van berichten over aanvallen op scholen en ziekenhuizen en het verwoestende bombardement van de wijk Shuja’iyya hebben de leden van de PvdA-fractie geschokt kennis genomen.   

 

De leden van de PvdA-fractie zijn van mening dat de internationale gemeenschap maximale druk op de strijdende partijen moet uitoefenen om tot een onmiddellijk staakt-het-vuren te komen. Het geweld van de afgelopen weken vraagt om een internationaal onderzoek, waarbij met name de vraag beantwoord moet worden of er sprake is van schendingen van het humanitair recht en van mensenrechten.   

 

De leden van de PvdA-fractie roepen de woorden van de minister-president in herinnering die op 11 juli jl. stelde dat “het van belang is dat Israël de meest wijze partij is (…) Ik meen dat ze dat doen door te voorkomen dat dit disproportioneel wordt.” In het licht van de forse toename van het aantal (burger)slachtoffers, hoe zou het kabinet het optreden van Israël nu typeren? Is het kabinet nog steeds van mening dat Israël zich de meest wijze partij toont in het conflict? Is er thans volgens het kabinet nog steeds sprake van proportioneel geweld?   

 

De leden van de PvdA-fractie maken zich grote zorgen over berichten dat Hamas huizen en scholen zou gebruiken voor de opslag van wapens en burgers in zou zetten als menselijk schild tegen beschietingen. Welke concrete aanwijzingen c.q. bewijzen zijn er dat hier inderdaad sprake van is? Welk deel van het aantal burgerslachtoffers is volgens internationale waarnemers aan deze vermeende praktijken toe te rekenen?   

 

De leden van de PvdA-fractie zijn teleurgesteld in de beperkte betrokkenheid van de Europese Unie (EU) bij de internationale pogingen om een einde te maken aan het geweld. Waar de VN en de VS zich de voorbije dagen intensief en op het allerhoogste niveau hebben ingespannen, lijkt de inzet van de EU veel beperkter. Hoe beoordeelt het kabinet de inzet van de EU en haar vertegenwoordigers, in het bijzonder Hoge Vertegenwoordiger Ashton, om tot een staakt-het- vuren te komen? Is het kabinet bereid, conform de recent aangenomen Kamermotie, zich hard te maken voor een actievere en meer zichtbare rol van de EU, naast en in onderlinge afstemming met andere internationale spelers?   

 

De leden van de PvdA-fractie hebben met instemming kennis genomen van het besluit van het kabinet om een half miljoen euro beschikbaar te stellen voor de slachtoffers van het geweld in Gaza. Hoe groot is volgens de VN en hulporganisaties de behoefte aan steun voor slachtoffers op dit moment? Klopt het dat UNWRA over onvoldoende capaciteit beschikt om de ontheemden op te vangen? Is het kabinet zo nodig bereid extra middelen uit te trekken voor hulp aan slachtoffers? Is het kabinet bereid in EU-verband te pleiten voor extra humanitaire hulp?   

 

De leden van de PvdA-fractie hebben kennis genomen van het besluit van de VN- mensenrechtenraad van 23 juli jl. om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het geweld in Gaza, in het bijzonder naar vermeende schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten. De Raad veroordeelde “de wijdverbreide, systematische en grove schendingen van de internationale mensenrechten en fundamentele vrijheden” die voortvloeien uit militaire operaties sinds 13 juni, en riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. De PvdA-fractie heeft begrepen dat de in de Raad vertegenwoordigde lidstaten zich hebben onthouden van stemmen.   

 

Heeft in Europees verband overleg plaatsgevonden over de wijze van stemming van de in de Raad vertegenwoordigde lidstaten? Deelt het kabinet de opvatting van de PvdA-fractie dat een onafhankelijk onderzoek naar het geweld in Gaza belangrijk is voor zowel de waarheidsvinding als voor het trekken van politieke en/of juridische conclusies in het geval de vermeende schendingen bevestigd worden? Is het kabinet bereid zich zowel bilateraal als in EU-verband hard te maken voor een onafhankelijk internationaal onderzoek? “

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s