Binnenhof

Motie geen wapens naar Saoedi-Arabië

Motie ingediend bij het debat over het wapenexportbeleid (8 maart 2016)

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Saoedi-Arabië zich schuldig maakt aan schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Jemen, zoals onder meer beschreven in het rapport van het VN “Panel of Experts on Yemen” van 22 januari jl.;

Constaterende dat de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië onverminderd slecht is, dat recent het aantal executies fors is toegenomen en dat de positie van mensenrechtenverdedigers buitengewoon zorgelijk blijft;

Overwegende dat het Europees Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport (EUGS) heldere criteria bevat die wapenexport verbieden als het risico bestaat op mensenrechtenschendingen (criterium 2), het verstoren van vrede en veiligheid in de regio (criterium 4) en een gebrek aan respect voor internationaal recht (criterium 6);

Overwegende dat het Europees Parlement op 25 februari jl. een resolutie heeft aangenomen waarin het Hoge Vertegenwoordiger Mogherini oproept een initiatief te lanceren om te komen tot een Europees wapenembargo tegen Saoedi-Arabië;

Verzoekt de regering, op basis van de EU-criteria het wapenexportbeleid strikt toe te passen en derhalve, zolang er sprake blijft van het risico dat militaire en dual-use goederen kunnen worden ingezet voor schendingen van mensenrechten en van het humanitair oorlogsrecht, geen vergunningen voor deze goederen naar Saoedi-Arabië goed te keuren;

Verzoekt de regering tevens, in lijn met deze de facto exportstop en met de in de initiatiefnota “Wapens en Principes” verwoorde ambities voor een geharmoniseerd Europees wapenexportbeleid, andere lidstaten op te roepen eenzelfde strikte toetsing van de EU-criteria voor wapenexporten naar Saoedi-Arabië toe te passen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s