Binnenhof

Kamervragen over Amnesty-rapport Qatar: FIFA negeert uitbuiting arbeidsmigranten

Vragen van de leden Van Dekken en Servaes (beiden PvdA) aan de ministers van VWS, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking n.a.v. Het Amnesty-rapport ‘WK Voetbal Qatar: FIFA negeert uitbuiting arbeidsmigranten’

  1. Heeft u kennis genomen van het rapport “The ugly side of the beautiful game. Exploitation of migrant workers on a Qatar 2022 World Cup Venue.” van Amnesty International waarin wordt aangetoond dat bij de bouw van het Khalifa International Stadium en andere faciliteiten sprake is van ernstige vormen van uitbuiting en in sommige gevallen zelfs van dwangarbeid? Zo ja, wat is uw reactie hierop?
  2. Hoe beoordeelt u de houding van de FIFA die al vijf jaar lang belooft stappen te zullen ondernemen om schendingen van mensenrechten van arbeiders aan te pakken, maar tot dusver geen enkele maatregel heeft genomen die arbeidsmigranten tegen misbruik beschermd? In hoeverre acht u FIFA verplicht om zich op zijn minst in te spannen voor naleving van mensenrechten bij activiteiten waar de wereldvoetbalorganisatie de eindverantwoordelijkheid voor draagt?
  3. Deelt u de aanbevelingen die Amnesty in het genoemde rapport doet richting FIFA (en andere sportfederaties), zoals het opstellen van due diligence-procedures en het uitvoeren van onafhankelijke inspecties? Zo ja, bent u bereid om de FIFA, bilateraal of in EU-verband, aan te spreken op het overnemen van deze aanbevelingen?
  4. Deelt u de aanbevelingen die Amnesty in het genoemde rapport doet richting de Qatarese autoriteiten, zoals het drastisch hervormen van het sponsorship systeem? Zo ja, bent u bereid om Qatar, bilateraal of in EU-verband, aan te spreken op het overnemen van deze aanbevelingen?
  5. Hoe verhouden de bevindingen van Amnesty zich tot de antwoorden op eerdere Kamervragen waarin u stelt dat er in het afgelopen jaar een “aantal positieve maatregelen” is genomen door de overheid van Qatar?
  6. Heeft de in dezelfde Kamervragen aangekondigde high-level ILO naar missie naar Qatar inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat waren de bevindingen van deze missie en hoe zullen deze worden opgevolgd?
  7. Heeft u inmiddels invulling gegeven aan uw voornemen om in het kader van het EU-voorzitterschap met de sportministers van de EU-lidstaten en de sportwereld “een krachtig gezamenlijk signaal af te geven dat de integriteit van de sport verbeterd dient te worden”? Zo ja, wanneer en op welke wijze is dit gebeurd? Zo nee, wat zijn uw concrete voornemens?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s