Binnenhof

Kamervragen over de terugtrekking van Afrikaanse landen uit het Internationaal Strafhof

Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de terugtrekking van Afrikaanse landen uit het Internationaal Strafhof

1. Heeft u kennisgenomen van het zorgelijke bericht ‘Afrikaanse exodus maakt Strafhof nog machtelozer’ en andere berichten waarin wordt gesproken over de (aangekondigde) terugtrekking van Burundi, Gambia en Zuid-Afrika uit het Internationaal Strafhof en over diverse andere landen zoals Kenia, Oeganda en Djibouti die overwegen om zich terug te trekken? 1)

2. Herinnert u zich de motie van de leden Servaes en Sjoerdsma van november 2015 (Kamerstuk 33866 nr. 13) waarin gesteld wordt “dat Nederland als gastland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor het Internationaal Strafhof” en de regering wordt verzocht om “een voortrekkersrol te spelen bij het behouden van draagvlak voor het Internationaal Strafhof in het algemeen en onder Afrikaanse staten in het bijzonder”’? Kunt u aangeven welke inspanningen u in het voorbije jaar in dit kader heeft verricht?

3. Bent u, gezien de zorgwekkende ontwikkeling van recente aankondigingen van Afrikaanse landen om zich terug te trekken uit het ICC, bereid om persoonlijk deel te nemen aan de aankomende sessie van de Assembly of States Parties, welke vanaf 16 november a.s. plaatsvindt in Den Haag? Zo ja, op welke manier bent u van plan om dit te doen? Zo nee, waarom niet? Kunt u aangeven wat de uitkomst is geweest van uw gesprek met de voorzitter van de Assembly of States Parties van het Internationaal Strafhof, de Senegalese minister Sidiki Kaba van Justitie? 2)

4. Bent u bereid om het aankomende lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad aan te grijpen om de genoemde problematiek van het Internationaal Strafhof te agenderen? Bent u bereid dit tot een gezamenlijke prioriteit van Italië (lid in 2017, bijzondere verbondenheid vanwege het Statuut van Rome) en Nederland (lid in 2018, gastland) te maken? Zo ja, op welke manier bent u van plan om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

5. Welke andere mogelijkheden ziet u om met extra urgentie gevolg te geven aan de motie Servaes/Sjoerdsma? Bent u bijvoorbeeld bereid om ministers van o.a. Burundi, Gambia en Zuid-Afrika, alsook van Afrikaanse en andere landen die het Internationaal Strafhof steunen, voor spoedig overleg uit te nodigen in Den Haag? Zo ja, op welke manier bent u van plan om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan de Assembly of State Parties van 16 november?

1) http://www.trouw.nl/tr/nl/39682/nbsp/article/detail/4403017/2016/10/26/Afrikaanse-exodus-maakt-Strafhof-nog-machtelozer.dhtml
2) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/21/nederland-betreurt-dreigende-terugtrekking-afrikaanse-landen-uit-strafhof

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s