Over Michiel

Welkom op mijn website

Sinds 2012 ben ik namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Ik ben woordvoerder op het terrein van buitenlandse zaken. Via deze website wil ik u informeren over mijn activiteiten binnen en buiten het parlement.

FullSizeRender (9)Ik heb destijds voor de PvdA gekozen omdat solidariteit wat mij betreft ook over de eigen landsgrenzen reikt. Niet alleen is de sociaal-democratie vanuit de geschiedenis een internationale beweging, maar vooral zag ik dat PvdA-ers zich inzetten voor kernwaarden als vrijheid, rechtvaardigheid en eerlijke kansen voor ieder mens, wereldwijd. De idealen en bevlogenheid van mensen als Max van der Stoel, Jan Pronk en Maarten van Traa zijn voor mij inspirerende voorbeelden.

We leven in een snel veranderende wereld die volop kansen biedt, maar soms ook heel bedreigend kan zijn. Juist in deze tijd ben ik er daarom van overtuigd dat een actief en een op waarden gebaseerd buitenlandbeleid in het belang van Nederland en Europa is. Vanuit mijn ervaring uit mijn studie, als Amnesty-vrijwilliger en als diplomaat gaat de strijd voor mensenrechten en democratie en de steun voor het belangrijke werk van ngo’s en van moedige activisten mij aan het hart. Voor al die zaken zet ik mij, samen met bondgenoten van binnen en buiten de partij, iedere dag vol overtuiging in.

Tweede Kamer

 • Woordvoerder Buitenlandse Zaken
 • Delegatieleider Parlementaire Assemblee OVSE, tevens verkiezingswaarnemer
 • Lid Parlementaire Assemblee NAVO
 • Lid Contactgroep Verenigd Koninkrijk
 • Woordvoerder Europa (sep 2012 – juli 2013)
 • Rapporteur voor het Europees Semester (nov 2012 – sep 2013)
PvdA
 • Lid Programmacommissie Europese verkiezingen 2014
 • Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen 2012 (nummer 17 op kandidatenlijst)
Achtergrond
 • Voormalig diplomaat, plaatsingen in Den Haag, Skopje & Londen
 • Gestudeerd in Leiden & Oxford
 • Geboren in Oss
Contact
Voor reacties, vragen of het maken van een afspraak kunt u een mailtje sturen naar m.servaes@tweedekamer.nl.