Nederlandse bijdrage VN-missie Mali

Het kabinet heeft bekend gemaakt een bijdrage te willen leveren aan de VN-stabilisatiemissie in Mali (MINUSMA). Het gaat om een aantal specifieke taakgebieden waarbij het zwaartepunt ligt bij het verzamelen en analyseren van informatie. Ik vind het een goede zaak dat Nederland zich hiermee bereid toont om internationaal verantwoordelijkheid […]