Tag: 2015

Schrijf mee voor mensenrechten!

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” zou Eleanor Roosevelt ooit gezegd hebben. De voormalige first lady was één van de drijvende krachten achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze werd vandaag precies 67 jaar geleden aangenomen door de Verenigde Naties. […]

Kamervragen: Situatie in Burundi

Vragen van de leden Van Laar en Servaes (beiden PvdA)  aan de ministers van Internationale Handel & Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over de schrijnende situatie in Burundi 1. Bent u bekend met de berichtgeving dat de overheid van Burundi tien maatschappelijk organisaties schorst, ofwel een tijdelijk verbod op […]