Tag: Blog

Schrijf mee voor mensenrechten!

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” zou Eleanor Roosevelt ooit gezegd hebben. De voormalige first lady was één van de drijvende krachten achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze werd vandaag precies 67 jaar geleden aangenomen door de Verenigde Naties. […]