Tag: Buitenland

Motie ‘Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten’

Motie ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2017 (ingediend 24 november 2016). De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat Nederland nog altijd het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (ESC-verdrag) niet heeft […]