Tag: EU

Motie: effectieve aanpak mensensmokkel

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Europa geconfronteerd wordt met een ‘ring van instabiliteit’ aan de EU- buitengrenzen en dat deze situatie vraagt om een actiever buitenland waarin alle instrumenten van dat beleid (diplomatie, defensie, hulp en handel) in onderlinge samenhang ingezet moeten worden; constaterende, dat een […]

Motie: bezwaren tegen Nord Stream 2

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de EU, mede naar aanleiding van de Oekraïnecrisis en in het kader van de Energie-unie, heeft besloten de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te willen verminderen; overwegende dat het Russische staatsbedrijf Gazprom met Nord Stream 2 de gastoevoer van Rusland via […]