Tag: Verenigde Naties

Kamervragen over deelname aan onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Thieme (PvdD) en Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de minister van Buitenlandse Zaken over deelname aan onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens.   1 Herinnert u zich de motie van het lid Servaes c.s. […]

Schrijf mee voor mensenrechten!

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” zou Eleanor Roosevelt ooit gezegd hebben. De voormalige first lady was één van de drijvende krachten achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze werd vandaag precies 67 jaar geleden aangenomen door de Verenigde Naties. […]

Motie: effectieve aanpak mensensmokkel

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Europa geconfronteerd wordt met een ‘ring van instabiliteit’ aan de EU- buitengrenzen en dat deze situatie vraagt om een actiever buitenland waarin alle instrumenten van dat beleid (diplomatie, defensie, hulp en handel) in onderlinge samenhang ingezet moeten worden; constaterende, dat een […]