Tag: Vrede&Veiligheid

Motie ‘Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten’

Motie ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2017 (ingediend 24 november 2016). De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat Nederland nog altijd het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (ESC-verdrag) niet heeft […]

Bij Argos over wapenexportbeleid

“De wereld is op veel plaatsen in oorlog. Wapenhandelaren doen goede zaken. Nederland staat in de top tien van wapenexporterende landen. Maar dat gebeurt niet ongecontroleerd. Deze week debatteerde de Tweede kamer over het wapenexportbeleid. Er zijn criteria waaraan een land moet voldoen voordat het wapens en defensiematerieel […]